Wednesday, December 25, 2019

Ông bà VN có câu , nhường cơm xẻ áo , còn người Mỹ hay dùng chữ "share" . Còn nói theo Công giáo là bác ái .
Mùa Giáng sinh 2013 này , tôi có 1 món quà nho nhỏ cho 1 ông bạn láng giềng ng Mỹ . Ông này bị mất một mobile phone thường , chưa mua phone mới . Tôi thì có 1 touchscreen mobile đã cũ hiệu LG loại 3G , còn tốt , có thể vào wi-fi . Do tôi ít ra đường , mà có đi đâu cũng ko cần phone vì có quen ai mà gọi . Tiền cước thì 25 đô tháng for anytime .
Tôi bèn cho ông mượn với 2 lý do : 1/mình ít xài , trong khi ông cần . 2/ ông chưa xài loại touchscreen bao giờ , nên cho ổng xài để học hỏi thêm về hi-tech . Tôi cũng từng giúp ông 1 dàn vi tính gồm màn hình rời , laptop , keyboard, mouse , v.v... (toàn bộ) và cả huấn luyện cho ổng , vì ổng chưa bao giờ biết xài .
Tôi chỉ dẩn cho ông nhiều về cái phone này nhưng do lớn tuổi nên quên trước quên sau . Cuối cùng , tôi phải in ra giấy cho ông học và nói , cứ xài thoải mái ,khi nào tôi cần thì lấy lại , vì tôi rất ít dùng . Và nói thêm , cố gắng đừng làm hư hay mất vì là quà kỷ niệm của 1 ng quen đã cho ; còn xài bao lâu cũng được .
"How to use LG touchscreen mobile phone .
1/First step : turn on , slide the lock sign .
2/ If u want to phone to anyone : do first step , click phone button and dial : 1-408-xxx-yyyy and click phone button at the end of the screen . A screen appears , if u want to use speaker , click it ; if you want to stop the call , click the end button .
3/If u want to redial a call : do first step , click call log button , choose the phone # and click phone button . Click speaker button if u like ; to stop the call , click the end button .
4/ If someone called you but u missed the call . Don't be worry : do first step , his or her phone # will be saved in the call log . Open the the call log and look for their phone # and follow the step in part 3 .
I hope you happy with your new LG mobile phone . It looks like a miniature laptop but can have even more functions ".
Tôi luôn luôn nhớ lời ba dặn : giúp được ai cái gì thì giúp : đừng nghĩ rằng họ sẽ trả ơn , nhưng có kẻ khác giúp mình .

No comments:

Post a Comment