Sunday, October 6, 2019

*****Cố TT Nguyễn văn Thiệu dù mắc nhiều sai lầm nhưng 
ông vẫn có một cái đúng - mà ko ai có thể tranh cải, kể cả 
dân miền Bắc XHCN, đó là câu: "Đừng tin những gì CS nói
 ,mà hảy nhìn kỷ những gì CS làm".

No comments:

Post a Comment