Thursday, October 3, 2019

Làm thế nào đảng viên ĐCSVN, với gia tài khi vào đảng chỉ là một ba-lô con,
chỉ sau thời gian "phục vụ" nhân dân đã có của chìm của nổi, mà dễ thấy nhứt
là các biệt phủ nguy nga, đồ sộ - mà dân đen chúng tôi , nằm mơ cũng ko thấy ?

No comments:

Post a Comment