Friday, July 5, 2019

chào ông Chế,
xin duoc goi la anh cho no than mat,hy vong anh còn nhớ tôi khi anh là Trung úy đuợc về TĐ 1/43.Khi đó anh Dat ở đ.đ. 2/43 , anh Le 3/43 va anh An 1/1/43,tôi thi ở 0 tren 1/43 va ô Hiếu đã là T/T và Chu là phòng 3 hq đ.úy Long là phó [FM đầu bạc].Toi về 1/43 truớc ô Hiếu khi TĐ 1/43 đóng ở Phuớc Lai và đón Dai úy Hiếu đến thay T/T thiếu sinh quân LLĐB dù và FM đầu bạc Long làm tạm Tiểu đoàn Truởng trong thời T/T Wilkerson cố vấn Mỹ[chắc ô Chu da biet toi la ai roi
Bài của Anh rất hay nhưng còn thiếu sót,Đại Ta Lê Minh Đảo về SĐ 18bb lên thẳng Lai Khê để lên An Lộc sau khi TuớngTư Lịnh SD18bb rơi máy bay [Thiết đòan Truởng 5 Kỵ Binh, thay thế Tư Lệnh SD18bb lên An Lộc và đã hy sinh không ai nhắc nho….
Chào Tuớng Đỗ kế Giai ở SD rồi xuống T.Doan không chào nên bị lên trực thăng bỏ vào rừng; đúng ngày đưa về Dai uy Phuoc dd trinh sát 18 vào kiếm không ra vì tôi đã theo đường mòn về đến căn cứ trg.đoan 52 đóng kế sd18bb.Vi tôi là BKD nên rừng rú đâu cũng thuộc cả.Tieu doàn 2/43 Núi Thị đại úy Bá mạnh Hùng [khong nghe noi toi] đóng là bảo vệ sd18bb [lúc đó là hậu cứ],t. đòan 1 và 2/43 là khá nên bị QD 3 và Saigon xài hoài .Tr.đoàn 48 ở Long Thành, tr.đ. 43 Bà Rịa Đất Đỏ , tr,đ. 52 Long Khánh, 2/43 ở núi thị.1/43 đai úy Hiếu đánh tới Thành Tuy Hạ sát T.Doan 38 BDQ trên sông Saigon.Toi ở với Trung tá Hieu đến khi ông lên Trung doan pho 43 tôi lên sd 18 đến khi về Long Bình với SD.
Ở An Lộc các dơn vị Tổng trừ Bị va Trung Dòan 43 đánh giặc hơi nhiều, ăn pháo giặc tối da hon 5000 quả . Quận biên gioi mất va lấy lai nhiều lan Không ai nhắc dến Trung dội TâyLai do Lê Minh Dao thanh Lap ; họ đánh phá đến quận bien gioi để cho các don vi tiến lên mạn bắc theo duờng xe lửa,Dảo đã bỏ tiền tui ra để trả công… Dánh vào đồi Tống Le Chân phá phòng khong địch cũng nhu bảo vệ bãi dáp trực thăng cho SD và di tản dân ra Biên Hòa va bỏ lại co giao trang banh cuon…bằng gạo tiếp tế ăn khong hết của My…
Sau 8 tháng ở An Lộc tôi về phép nhưng bị đình vì thông dịch viên cua An Lộc xin đi và duợc chấp thuận, ra bằng máy bay Mỹ, bi bắn rơi . Tuớng Mỹ mất giò tuớng Fairfield và thong dich vien chet, toi len làm thong dich vien thế cho tỉnh An Lộc và sd18 .thoát nạn ở sd bù 10 tôi về sd 9 lội sình….

No comments:

Post a Comment