Monday, January 21, 2019

Về thắc mắc v/v "dân da đỏ Mỹ được chia lời 100.000 đô năm" , đã đăng 1 năm.
Theo tôi được biết , con số trên chỉ đúng cho bang Florida . Con số này giao động tùy theo số dân của các bộ lạc cũng như quy mô của sòng bạc trên lãnh thổ của bộ lạc . 
Theo tài liệu sau đây :
". . . thì sòng bạc D.Đ. đã làm chậm đi việc di dân từ các khu dành riêng (reservation) đến TP (các bạn biết lý do rồi -- Tài) . Một vài bộ lạc đã dùng tiền lời chia thẳng cho thành viên vì sợ rằng tiền này sẽ ko dùng để cải thiện phúc lợi của họ .
Bộ lạc Mdewakonton bang Minnesota điều hành 1 sòng bạc đông khách đã phân phát 65/100 lợi nhuận ròng cho 100 thành viên BL . Theo báo cáo , mỗi thành viên được trên NĂM TRĂM NGÀN ĐÔ . Những BL khác dùng tiền này để xây nhà , trường , những khu có giá trị văn hóa quan trọng của BL . Vài BL nhỏ tại Cali đã có những sòng bạc đáng kể . . .
Lợi tức ròng của sòng bạc da đỏ Mỹ giao động từ 2.3 , 2.6 , 6 , hay 8 tỉ tùy theo các báo cáo . . . "
Nguồn :
Indian Gaming
Indian gaming has mushroomed over the last three decades. Although there is agreement that it has grown dramatically, it is difficult to put an exact dollar figure on the size of Indian gaming. There are no publicly collected and released…
LIBRARY.CA.GOV

No comments:

Post a Comment