Monday, January 21, 2019

Lại thêm kịch hay ở vụ Lộc Hưng

17-1-2019
Báo CA TPHCM vừa tiết lộ thêm 1 thông tin có lợi cho người dân. Đó là: Thực ra thời Quốc gia VN (mà báo gọi là Pháp thuộc), thì QGVN và Công giáo cùng sở hữu 3 mảnh đất 2+2,08+2,7=6,8ha.
Sau 75, Bưu điện chỉ quản lý được 2ha, 2,08ha tiếp theo được TP giao đất nhưng không sử dụng mà người dân vẫn trồng rau. Còn lô thứ 3, rộng 2,7ha thì Bưu điện KHÔNG HỀ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT mà người dân vẫn trồng rau, bưu điện cũng không quản lý, sử dụng. Có nghĩa là bưu điện mới chỉ được cấp quyền sử dụng đất 2 lô đầu tiên với diện tích là 2+2,08=4,08ha, có giấy đính kèm.

Quyết định 07/QĐ-ĐĐ của Ban Quản lý ruộng đất TPHCM và bản đồ giải thửa khu đất. Ảnh: Báo CATP
Như vậy, CA TP HCM đã tố cáo TP HCM và báo chí CM nhập nhèm lừa dân là bưu điện TP HCM được quyền sử dụng 4,08ha (được hiểu là diện tích khu thứ 2 và thứ 3 đang tranh chấp với người dân. Khu 1 rộng 2ha không có tranh chấp, mình hiểu đó chính là đất của Nha GĐ Viễn thông VNCH).
Nếu khu đất 2,7ha không được TP HCM “giải phóng” theo QĐ 111 (cần văn bản xác nhận giữa TP và Giáo hội), mà Giáo hội (là chủ đất) lại bỏ quyền sở hữu (bỏ thu tô) từ năm 77 và TP cũng không giao cho bưu điện, thì đất đó phải được coi là vô chủ. Tối thiểu thì người dân sử dụng đất đó phải được đối xử khác với người dân ở lô đất 2,08ha (được TP HCM lấy trộm đem giao cho bưu điện).
Thế nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường có CV vào năm 2006 lại nêu: “Từ thực tế quá trình sử dụng đất nêu trên, việc sử dụng đất của các hộ dân để trồng rau là tận dụng phần diện tích đất trống giữa các cột anten để canh tác. Khi Bưu điện TP yêu cầu các hộ dân ngừng canh tác để trả lại mặt bằng thì các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất và không được xem xét giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất với bưu điện.”
Theo thông tin trên, ta thấy khu 2,7ha bưu điện còn không có tư cách tranh chấp với dân. Khu đó là dân tranh chấp với TP thôi, lẽ ra họ phải được cấp sổ đỏ theo luật Đất đai. Tức là CV cũng Bộ TN MT cũng là không chính xác.
Từ những ngày đầu đọc CV TP HCM gửi thanh tra CP, mình đã gạch chân đoạn màu vàng đặt dấu hỏi bên cạnh về 1 khu đất (2,7ha) không được TP giao cho bưu điện. Hôm nay mới hiểu lý do. CV này của TP đã được cố tình soạn 1 cách rối rắm, làm người dân cũng như Thanh tra CP hiểu sai lệch bản chất sự việc.
Xin trân trọng cám ơn CA TP HCM đã tham gia tụt quần UBND TP HCM!

No comments:

Post a Comment