Monday, August 27, 2018

Sứ mạng BAT 21 - Bravo 


NGƯỜI NHÁI VNCH NGUYỄN VĂN KIỆT THIẾU ÚY TOM MORRIS SAU SỨ MẠNG CỨU SỐNG PHI CÔNG LÂM NẠN TRONG VÙNG ĐỊCH KIỂM SOÁT TẠI QUẢNG TRỊ 1972 .
 
Những máy bay liên quan đến chiến dịch BAT 21 - BRAVO .


MÁY BAY TRINH SÁT ĐIỆN TỬ EB-66 DESTROYER CẤT CÁNH TỪ THÁI LAN

MÁY BAY CESSNA 0-2 LÀM CÔNG TÁC ĐIỀU KHÔNG TIỀN TUYẾN (FORWARD AIR CONTROLLER/FAC) 

OV-10D BRONCO PHÓNG HỎA TIỂN XUỐNG MỤC TIÊU

MÁY BAY KHU TRỤC A-1H SKYRAIDER CỦA KQ MỸ , CÒN CÓ TÊN LÀ SANDY .

MÁY BAY CHỞ XĂNG HC-130P  CỦA CSAR * TIẾP XĂNG CHO MỘT HH-3E JOLLY GREEN GIANT VỚI BỐN CHIẾC A-1 H BAY PHÍA TRƯỚC .
* Trung Tâm Tìm Và Tiếp Cứu (Search And Rescue Center – SARC), đặt tại sân bay TSN với danh hiệu truyền tin Joker, do Đại tá Cecil Muirhead chỉ huy cũng đạt tại bản doanh này. SARC có thẩm quyền ra lệnh cho bất cứ đơn vị không quân nào trong vùng tham gia vào việc cấp cứu. No comments:

Post a Comment