Wednesday, May 9, 2018

Thủ Thiêm : Tàn độc hơn B-52 Mỹ . Những nạn nhân của giải tỏa đất đai một cách độc ác khi họ phải bán nhà mặt tiền đường Lương Định Của cho chính quyền 18tr/m2 trong khi giá thị trường lúc đó là 200tr/m2 . Sau đó , họ phải mua đất tái định cư với giá 20tr/m2 (bù thêm thêm 2tr) ; mà nhà họ ngoài ranh qui hoạch . Nhà đầu tư bán lại cho khách hàng 350tr/m2 ! (sic) 

No comments:

Post a Comment