Friday, March 9, 2018

Tinh thần Thượng tôn Luật pháp ở miền Nam VN trước 1975 .
Khoảng thập niên 1960 , ba tôi có mua 1 căn nhà mặt tiền 1 từng tại một đường nhỏ , lâu quá tôi quên tên , ở vùng Tân Định , quận 1 Sài Gòn . Ba tôi cho thuê căn nhà này .
Một thời gian sau đó , ông muốn lấy lại vì người thuê thường xuyên không trả tiền nhà đúng ngày và lại còn làm hư hỏng nhà ; nhưng người thuê nhà không chịu ra đi . Vì đây là tranh chấp dân sự nên chính quyền không can thiệp nên ba tôi thuê luật sư đại diện cho mình để đuổi (trục xuất) gia đình này ra khỏi nhà mình , người thuê nhà cũng nhờ LS đại diện quyền lợi cho mình .
Tòa án xử nhiều lần nhưng không thuận lợi cho bên nguyên cáo (ba tôi) vì người thuê nhà viện cớ các con còn nhỏ ; đã vậy , dưới chế độ cũ , chính quyền và báo chí thường (ngấm ngầm) BINH VỰC người thuê nhà , còn được gọi là dân ABC .
Vụ này kéo dài tới ngày 30.4.75 . Sau ngày này , ba tôi không dám đụng tới phụ nữ này vì ba tôi là thành phần tư sản mại bản , còn y là thành phần nghèo , là vô sản thời đó .
Mãi tới khi gia đình y đi Mỹ theo diện con lai (vì y có nuôi con lai) khoảng đầu thập niên 1990 ; y đến nhà năn nỉ ba tôi làm một giấy tay xác nhận đã bán nhà cho y để y hợp thức hóa nhà đất trước khi đi Mỹ ; y đưa cho ba tôi ba lượng vàng .
NHẬN XÉT : Dù người thuê nhà có lỗi (ko trả tiền đúng ngày , làm hư nhà) nhưng ba tôi không thể nhờ cảnh sát trục xuất người thuê nhà mà phải nhờ luật sư đại diện quyền lợi để trục xuất y ; bà này cũng nhờ LS thay mặt mình .
Trong khi ở VN ngày nay , nhà đầu tư đã kết hợp với chính quyền trục xuất người dân ra khỏi mảnh đất của mình , với lý do "đã bồi thường thỏa đáng mà dân ngoan cố , đòi thêm , không chịu đến khu định cư mới , v.v..."
Hiện nay , tất cả mọi đau khổ của dân phần lớn là từ việc họ đã bị trục xuất ra khỏi mảnh vườn/ruộng của mình mà ko được bồi thường thỏa đáng . Và các tỉ phú như Trịnh văn Quyết FLC đều làm giàu nhờ cấu kết với CQ địa phương mua đất của dân với giá rẻ mạt sau đó bán lại cho các nhà đầu tư khác với giá cao hàng chục lần .

No comments:

Post a Comment