Sunday, March 11, 2018

Thêm bằng chứng về "tai mắt" của TC có mặt khắp nơi ở VN 

Sau 1 còm của tôi trên 1 status của Vũ đức Khanh , một bạn đã còm : "Thì họ lấy nguồn từ báo Việt Nam thôi bác. Bác có vẻ nhạy cảm quá!" . 

Tôi xin dẫn chứng để bảo vệ cho lập luận của tôi
1/ 10 tấm chụp trên trực thăng VN này đều do PV Liu Siu Wai của Xinhua News (Tân hoa xã/THX) chụp .

http://news.xinhuanet.com/…/ph…/2014-03/11/c_133178273_7.htm
2 trên 5 tấm chụp về trực thăng ở Cần thơ , cũng do PV Nguyen Le Huyen của Xinhua News chụp .
http://news.xinhuanet.com/…/photo/2014-03/11/c_133176047.htm
3/ Và đây là 1 bài báo trên Hoàn Cầu Báo (Global Times) với toàn bộ ảnh có nguồn : xinhua/VNA , Xinhua/Nguyen le Huyen
http://www.globaltimes.cn/…/DnnForge%20-%20News…/Print.aspx…
Tóm lại , các ảnh trên ba link này đều do PV của Tân Hoa Xã/THX chụp : họ có thể là người TQ (Liu Xiu Wai) hay ng VN (Nguyen Lê Huyên) làm việc cho hảng này ; có nghĩa họ không cần lấy tin từ báo VN , mà qua PV của họ tại VN . THX có mặt tại các TP lớn trên thế giới , nhưng với vị thế của TQ tại VN , họ có quyền tham dự các HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BAY QS - mà ko bị bất cứ hạn chế nào . Hảng tin Tây phương duy nhứt được làm phóng sự v/v tai nạn này là BBC với PV Hồng Nga qua 1 video clip chừng vài phút . http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2014/03/140311_truc_thang_cuu_ho_vietnam.shtml

No comments:

Post a Comment