Friday, February 2, 2018

PHỤ NỮ VÀ NGHỆ SĨ THỜI VNCH .

Nguồn : hình lấy từ trên mạng với phần lớn là chú thích của tôi .

Những hình ảnh thanh bình của dân Sài Gòn dù họ đang đối phó với cuộc chiến phá hoại và khủng bố do quân XÂM LĂNG CSBV mang đến cho họ .
Tam ca Ba Trái Táo ( The Apple Three ), Sài Gòn năm 1972 - Do nhạc sĩ Lê Vũ Chấn của phòng trà Baccara (nằm trên đường Trần quý Cáp , quận 3 , Sài Gòn) , thành lập vào đầu thập niên 70, ban đầu gồm có Tuyết Loan, Tuyết Hương và Tuyết Dung. Sau đó Tuyết Loan không tham gia nữa và Vy Vân vào thay thế.CHỤP TẠI ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ

ĐƯỜNG LÊ LỢI VỚI  NHÀ SÁCH TỰ LỰC - MỘT TRONG TRONG NHỮNG NƠI TÔI THƯỜNG LUI TỚI THƯỜNG XUYÊN 
ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO ĐƯỜNG LÊN CẦU BẮC (PHÀ) .


No comments:

Post a Comment