Monday, February 26, 2018

Khi nào dùng 'con' , khi nào dùng 'cái' : minh triết trong tiếng Việt ?
Một ông Mỹ lấy vợ Việt nói với vợ : anh đang học tiếng Việt nhưng ko biết lúc nào dùng mạo từ (article) 'con' , lúc nào dùng 'cái' ? Trong khi tiếng Anh chỉ dùng 'the' . 
Bà vợ giải thích rất thông minh : những danh từ chỉ những gì nằm 1 chỗ , ko di chuyển được thì dùng mạo từ 'cái' như cái hồ , cái nhà , v.v...
Còn những gì ko nằm 1 chổ , di chuyển được thì dùng mạo từ 'con' như con sông , con cá , con cọp , con trâu , v.v...
Hóa ra ông bà ta đã rất triết lý và hợp lý khi dùng mạo từ 'con' và 'cái' . Người Pháp cũng phân biệt giống đực và cái cho danh từ , cũng là điều nhức đầu cho ng học tiếng Pháp , nhưng ko hợp lý bằng ng VN (con sông có thể dịch là 'le fleuve' hay 'la rivière' , vừa giống đực vừa giống cái ) .

No comments:

Post a Comment