Friday, January 19, 2018

Without You , There Is No Us (Không có bạn , không có chúng tôi) .
Với sự giúp đở hào hiệp và hết lòng * của TQ trong cuộc chiến Đông Dương , từ năm 1949 , nhằm nhuộm đỏ khu vực này và mở rộng qua Thái Lan và Malaysia , v.v... thì Mao bảo các lãnh tụ CSVN "nhảy vào lửa thì họ cũng nhảy" . Thành ra , chuyện PVĐ giao hết biển đảo của VN năm 1958 cho TQ hay ủng hộ TQ khi họ chiếm Hoàng Sa năm 1974 hay HN Thành Đô , v.v... là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN , rất hợp LOGIC .
Tóm lại , không có 'bà mụ đở đẻ' TQ thì ko có ĐCSVN , CÔNG ƠN TRỜI BIỂN này làm sao ban lãnh đạo CSVN quên đuợc !
Đây cũng là một thứ VÒNG KIM CÔ chụp lên đầu ban lãnh đạo ĐCSVN , trong quá khứ cũng như trong tương lai : lấy ra ko phải dễ !
* Đây là quan điểm của HCM hay đàn em của ông . Và ta có thể kiểm chứng điều này từ báo chí phương Tây : Trong thập niên 1960 hay 70 , dù dân Tàu chết đói nhưng TQ vẫn viện trợ thịt hộp cho các nước Đông Âu trong tinh thần quốc tế vô sản . Họ cũng làm điều này với VN : trong thời chiến tranh chống "đế quốc Mỹ" , TQ lo từ cây kim sợi chỉ cho dân miền Bắc để ĐCSVN yên lòng "giải phóng" miền Nam , đánh đuổi "bè lủ Mỹ-Ngụy" hầu "nhuộm đỏ" toàn lãnh thổ Đông Dương , v.v...
Hình 1 : ảnh Mao , Malenkov và Hồ tại HN năm 1954 ; h2 , sách nói về sự giúp đở của TC cho VC , bán trên Amazon giá 22 đô chưa thuế .

No comments:

Post a Comment