Thursday, January 18, 2018


    "Không đụng tới cây kim sợi chỉ , coi dân như gia đình , mượn cái gì đều phải 
    trả lại ". Lính giải phóng quân TQ đã vừa đi vừa hát như vậy khi tiến vào TP          Nam Kinh tháng 4/1949 . (Người lính thứ nhứt mang gạo , người thứ 2 mang 
    nồi lớn đủ cho 30 người ăn) . Ảnh của phóng viên Henri-Cartier Bresson
    Ngày 30.4.75 , quân xâm lăng CSBV tiến vào Sài Gòn cũng vậy : họ ko lấy
    cây kim , sợi chỉ mà chỉ lấy xe hơi , nhà lầu của dân miền Nam .

CHINA. Jiangsu. Nankin. April 1949. As the first soldiers of the People's Liberation Army arrive in Nanking, its citizens regard them with impassive curiosity and caution. The armies of the past lived by pillaging the land. But these troops march along chanting the three commandments: "Do not take even a needle or thread. Consider the people as your family. All that you have borrowed, you must return."
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2TYRYDDIBX94

No comments:

Post a Comment