Monday, January 8, 2018

Tại sao tôi ủng hộ y ?
Nguyễn Tấn Dũng nếu bị mất hết quyền lực * trong ĐH 12 thì cánh cửa mở đường vào dân chủ của dân tộc VN bị đóng sập . Và phải mất một thời gian nhiều năm mới có người toan tính mở cánh cửa này .
Tuy y tham nhũng và lạm quyền ** - do VN không có CƠ CHẾ GIÁM SÁT và CÂN BẰNG LẪN NHAU của các nước áp dụng Tam Quyền Phân Lập - nhưng y lại là người DUY NHỨT có thể MỞ TOANG cánh cửa để đi vào con đường dân chủ vì y có nhiều yếu tố - hướng về các nước dân chủ Tây Phương - mà các UV BCT ĐCSVN khác KHÔNG CÓ . Đó là :
- Con gái y lấy VK Mỹ .
- Ba con y đều du học ở các nước "tư bản giẩy chết".
- Là Thủ tướng nên y có nhiều cơ hội tiếp xúc , học hỏi cách điều hành guồng máy chính quyền ở các nước dân chủ , điều mà các UV BCT khác ko có hay có rất ít . Y đang chuẩn bị để áp dụng kinh tế thị trường TOÀN DIỆN , trong đó cho phép thành lập nghiệp đoàn lao động , v.v... theo yêu cầu của hiệp ước thương mại TPP - mà VN mới ký kết .
- Từng nhiều lần lên tiếng phản đối sự xâm lăng biển đảo của TQ . . .
* Theo báo chí ngoài lề , đặc biệt là tintuchangngayonline.com
** Khi không có cơ chế này thì bất cứ ai , trong đó có tôi , ngồi vào địa vị y hay làm CT ủy ban xã , cũng có thể tham nhũng và lạm quyền . Từ hàng trăm năm nay , các cụ Montesquieu và Locke đã thấy điều đó nên cổ vỏ cho TQPL , và hiện nay hầu hết các nước đã áp dụng cơ chế này .

No comments:

Post a Comment