Monday, January 8, 2018

Tại sao tôi ủng hộ Ba Dũng?
Nguyễn Tấn Dũng nếu bị mất hết quyền lực * trong ĐH đảng lần thứ 12 thì cánh cửa mở đường vào dân chủ của dân tộc VN bị đóng sập. Và phải mất một thời gian nhiều năm mới có người toan tính mở cánh cửa này.
Tuy y tham nhũng và lạm quyền** - do VN không có CƠ CHẾ GIÁM SÁT và CÂN BẰNG LẪN NHAU của các nước áp dụng Tam Quyền Phân Lập (TQPL) - nhưng y lại là người DUY NHỨT có thể MỞ TOANG cánh cửa để đi vào con đường dân chủ vì y có nhiều yếu tố - hướng về các nước dân chủ Tây Phương - mà các UV BCT ĐCSVN khác KHÔNG CÓ. Đó là:
- Con gái y lấy VK Mỹ, mà người này lại là con của một quan chức lớn của VNCH.
- Ba người con y đều du học ở các nước "tư bản giẫy chết".
- Là thủ tướng nên y có nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi cách điều hành guồng máy chính quyền ở các nước dân chủ, điều mà các UV BCT khác ko có hay có rất ít. Y đang chuẩn bị để áp dụng kinh tế thị trường TOÀN DIỆN, trong đó cho phép thành lập nghiệp đoàn lao động, v.v... theo yêu cầu của hiệp ước thương mại TPP - mà VN mới ký kết.
- Từng nhiều lần lên tiếng phản đối sự xâm lăng biển đảo của TQ . . .
* Theo báo chí ngoài lề, đặc biệt là tintuchangngayonline.com
** Khi không có cơ chế này thì bất cứ ai, trong đó có tôi, ngồi vào địa vị y hay làm chủ tịch UBND xã, cũng có thể tham nhũng và lạm quyền. Từ hàng trăm năm nay, các cụ Locke, Montesquieu, và Jean-Jacques Rousseau đã thấy điều đó nên cổ vỏ cho TQPL, và hiện nay hầu hết các nước đã áp dụng cơ chế này.

No comments:

Post a Comment