Monday, January 8, 2018

Tôi vừa đặt câu hỏi này với một đứa bé :
- Cháu ơi , cụ Alexander Hamilton , 1 trong những quốc phụ Mỹ nói , 'Nếu mọi người đều là THIÊN THẦN , thì ko cần có chính quyền . Nếu nhà cầm quyền đều là thiên thần , ng dân sẽ KHÔNG cần giám sát chính quyền' . Cháu thấy có đúng ko ?
- Dỉ nhiên là đúng .
- Theo cháu , nhà cầm quyền VN có phải là thiên thần ko ?
- Dỉ nhiên là ko rồi . 
- Vậy theo cháu , người dân VN phải làm gì ?
- Người dân phải GIÁM SÁT chính quyền .
Lời bình : Trong khi đó , TBT Nguyễn phú Trọng , (trên 70 tuổi) lại nói , người cổ vỏ tam quyền phân lập là THOÁI HÓA .
Theo các bạn , nên nghe theo đứa bé này hay Tổng Trọng . Xin góp ý , cám ơn 

No comments:

Post a Comment