Sunday, January 14, 2018

Nếu xem Cali là một nước thì :

I/ Dựa vào GDP/tổng sản phẩm nội địa (số liệu của năm 2014) , thì bang này đứng thứ 7 hay 8 trên thế giới . Hình 1 và 2 cho thấy thứ hạng của bang này dựa theo ước tính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế , Ngân hàng Thế giới và cơ quan CIA . Cũng dựa vào ước tính này , Cali qua mặt Ý và Canada - thuộc nhóm G7 gồm Mỹ , Nhật , Đức , Anh , Pháp , Ý và Canada .

II/ Dựa vào PPP (purchasing power parity/sức mua tương đương) , Cali đứng hàng thứ 11 thế giới dựa theo ước tính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế , Ngân hàng Thế giới và cơ quan CIA . Xem hình 3-4 . Nếu dựa vào PPP thì TQ đứng đầu thế giới theo ước tính của ba cơ quan trên .
Nói thêm : Với GDP $ 2,31 ngàn tỉ của năm 2014 , Cali là nền kinh tế lớn nhứt nước Mỹ , phần lớn do dân số - đứng hàng 1 của Mỹ (39.144.818 người , sl 2015) . Texas đứng hàng 2 với $ 1,65 ngàn tỉ . Năm 2014 , GDP của Texas phát triển với mức 5.2% , đứng hàng nhì của Mỹ , trong khi của Cali là 2.8% , đứng hàng 9 . Do giá dầu và sản lượng dầu giảm sút , nên các bang sống nhờ dầu và khí đốt (oil and gas) như Texas , GDP sẽ giảm đáng kể trong năm 2015 .
Lợi tức bình quân của gia đình của Cali : $ 61.021 , thứ 9 của nước Mỹ . 


Nguồn : http://www.lao.ca.gov/LAOEconTax/Article/Detail/90
Ngày Jan 14 2016

No comments:

Post a Comment