Friday, December 29, 2017

THẾ NÀO LÀ MỘT DÂN TỘC MAY MẮN ? 
Một dân tộc ở giai đoạn THỊNH TRỊ thì rất nhiều người tài đức . Gần VN thì có Nam Hàn hay đất nước đang “mất ổn định chính trị ?" liên tục như Thái Lan : quanh năm suốt tháng biểu tình , lúc áo vàng lúc áo đỏ . Thế nhưng ở cái đất nước “đầy rối loạn“ này (theo báo chí lề phải của VN ) thì học sinh được giáo dục cưởng bách và miễn phí tới hết lớp 9 . Thi đậu vào đại học thì học miễn phí . Vào bịnh viện thì cũng miễn phí sau khi đóng 30 baht (nửa đô) . Người già được trợ cấp tiền . Xe bus cũng miễn phí trừ xe bus có máy lạnh ,v.v.. Đảng nào ra tranh cử đều lấy chuyện phúc lợi xã hội làm đề tài tranh cử của mình : thành ra người dân đen Thái lan được O BẾ hết mức .
Bạn có thấy người Thái nào đi chui , làm 'người rơm' , trồng cần sa ở Tây âu , Canada , Mỹ không ? Công nhân Thái lan có bị đối xử như nô lệ ở nước ngoài không ? (Bộ Lao Động Thái hay TĐS thường xuyên cử người đến các cty nhận LĐ Thái để tìm hiểu tình trạng LĐ và đời sống của họ , ko như các cty XKLĐ VN đem con bỏ chợ , sau khi nhận mấy ngàn đô của người LĐ ! ) . Đàn bà Thái có ồ ạt lấy chồng nước ngoài hay làm nô lệ tình dục ở xứ người không ? Trẻ em Thái mới 11-12 tuổi (hoặc nhỏ hơn) có bị dụ dổ đưa qua Campuchia , Trung quốc làm điếm không ? Và v.v...

No comments:

Post a Comment