Thursday, December 21, 2017

THÀNH TỰU LỚN NHỨT CỦA CSVN là biến rất nhiều người VN trở nên nghi kỵ , mất tin tưởng lẫn nhau , dẫn đến thù ghét hay thù hận .
Tác hại của hai bom nguyên tử thả xuống Nhựt cũng không bằng TÁC HẠI VỪA KỂ * - mà CS đã gây ra cho dân Việt , còn kéo dài đến bây giờ qua 2 ví dụ mà tôi vừa đăng :
1/ Tú bà , có bảo kê của tham tán tại TĐS VN tại Nga , tra tấn các cô gái . 
http://www.rfa.org/…/real-portrait-of-a-pimp-in-russia-ttru…
2/ Hai vc già 70 t , vì ăn trộm , nên bị đánh dã man .http://yeah1.com/…/cap-vo-chong-gia-70-tuoi-an-cap-va-su-ta…
Đây là hậu quả của cuộc xâm lăng miền Nam bởi CSBV .
Dân miền Nam trước 1975 không đối xử với nhau , TỆ HƠN THÚ DỮ , như dưới chế độ CS bây giờ .
Tất cả là do : thượng bất chánh , hạ tất loạn .
Sau 41 năm sau khi CSBV xâm lăng VN , đất nước này đã chiếm thứ hạng nào trên thế giới , trừ việc nằm trong Top 10 nước nhứt thế giới về tham nhũng và lạm quyền , còn thua cả đàn em trước đây là Lào và KPC .
* Nước Nhật chỉ sau 19 năm chiếm đóng của đội quân chiến thắng đã tố chức Olympic Tokyo 1964 và đường xe điện cao tốc NHANH NHỨT và ĐẦU TIÊN trên thế giới .

No comments:

Post a Comment