Thursday, December 21, 2017

CHẾ ĐỘ VNCH ĐÃ "SỢ" BÁO CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHƯ THẾ !
1/ Khi 1 tổ chức muốn cải thiện hiệu năng của họ , phản hồi sẽ thúc đẩy mọi ng hoàn thiện hơn nữa . . . Mỗi ng phải học cách chấp nhận MỌI loại phản hồi , phân tách nó trong cách thức xây dựng nhứt có thể được , và dùng nó để có những quyết định tốt hơn trong tương lai (Joseph Folkman) .
. . . (Khi bạn có ý kiến với ai đó) sẽ ko tạo nên phản hồi trừ khi họ hành động theo gợi ý này và khiến bạn xem lại quan điểm của bạn .
Vài ví dụ về phản hồi : kiểm toán (audit) , đánh giá hiệu năng , họp cổ đông , khảo sát tiếp thị (marketing survey) , giám sát (inspection) (theo wiki) .
2/ Do bắt chước Mỹ , trước 1975 , cấp bộ ở Sài gòn và các đơn vị cấp sư đoàn trở lên , đều có ban thông tin báo chí . (Tôi đã làm việc này tại 1 đơn vị bảo vệ SG và tỉnh Gia định) . Nhiệm vụ là đọc các báo chí trong/ngoài nước , nghe các đài BBC , VOA , v.v... xem họ có nói xấu/tốt về CP , về QĐVNCH , về đơn vị của mình để trình lên xếp .
VD : báo đăng 1 ổ điếm hay động hút tại phường X , quận Y . Chúng tôi sẽ trình lên tư lịnh , ông sẽ ra lịnh cảnh sát trưởng của quận Y phải lập tức dẹp ngay . Nếu vài ngày sau , báo này lại đăng ổ điếm/động hút còn hoạt động thì người CS tại phường đó sẽ mất chức . Tại sao tư lịnh phải như vây ? Vì tin này sẽ lọt vào mắt của TT Khiêm và TT Thiệu (nhờ ban báo chí của TT và tổng thống) và ông sẽ bị khiển trách .
Lúc bấy giờ , ở VN có vài ngàn PV nước ngoài . Chỉ cần 1 người lính gác cầu ngủ gục hay 1 người lính đánh tù binh CS thì hình ảnh này sẽ tung lên khắp thế giới . (PV được quyền tháp tùng các đv để làm phóng sự) .
Người Mỹ muốn VN áp dụng 1 chế độ dân chủ dể làm tủ kính chào hàng (show-case) với thế giới . Do vậy , có bầu cử QH , có đối lập , có báo chí tự do , v.v. . . Luật pháp được thượng tôn . Dù VN đang có chiến tranh khốc liệt .
Trong GD , không có nạn làm bằng giả tràn lan bây giờ : tôi học đệ nhị ba năm mới có Tú Tài I , dù gđ rất giàu có .
Ba tôi muốn lấy lại căn nhà cho thuê để bán (vì ng thuê thường trả trể , làm hư nhà) nhưng họ ko dọn , hai bên đều nhờ LS đại diện quyền lợi . Tại sao ba tôi ko nhờ XH đen để trục xuất : vì luật pháp nghiêm cấm .
Tôi cũng ko thấy tin CS đánh chết ng tại bót , vì luật pháp nghiêm cấm . Kể cả đối với tù binh hay tù chính trị CS . Việc này đã được viết bởi các SV tranh đấu thân Cộng và đăng trên blog của huỳnh ngọc chênh

No comments:

Post a Comment