Thursday, December 21, 2017

Công lý trong đời sống và cách 
hành xử của Nhà Nước chỉ có 
được khi trước đó đã nằm 
trong con tim và tâm hồn của 
các công dân .-- Platon , triết 
gia  , 424 - 248 trước CN .
Các quan tham VN , đâu phải 
từ đất nẻ chun ra , nhưng do 
ko được cha mẹ giáo dục về 
lòng nhân áí , ko theo lời 
răn dạy của tôn giáo , và đặc 
biệt là do luật lệ xã hội không 
nghiêm minh nên họ đã tha hồ 
lạm quyền và tham nhũng . 

No comments:

Post a Comment