Sunday, November 5, 2017

SỰ THA THỨ (FORGIVENESS) .
Châm ngôn rất hay cũa bà Maya Angelou , với phần tạm dịch :
"We cannot change the past, but we can change our attitude toward it. (Ta ko thể thay đổi quá khứ , nhưng ta có thể thay đổi thái độ đối với quá khứ) .
Uproot guilt and plant forgiveness. (Nhổ bỏ tội lỗi và trồng xuống tha thứ) . 
Tear out arrogance and seed humility. (Nhổ bỏ kiêu ngạo và trồng xuống khiêm nhường) . 
Exchange love for hate --- thereby, making the present comfortable and the future promising."(Đổi hận thù lấy tình yêu --- do vậy , tạo cho hiện tại thoải mái và tương lai đầy hứa hẹn) .
San Jose Nov 5 , 13 1055 pm .

No comments:

Post a Comment