Sunday, November 19, 2017

Có thể một số ít bạn trẻ hơi khó chịu khi tôi nhắc tới các thành tựu của họ Tập trong chiến dịch chống tham nhũng .
I/ Thời gian qua , báo chí TQ thường nhắc đi nhắc lại TQ đã , đang và sẽ áp dụng NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , nghĩa là mọi người phải sống theo luật , đều bình đẳng trước luật pháp và ko ai đứng trên pháp luật . Họ đã quyết tâm diệt nạn CCCC hay "một người làm quan cả họ được nhờ" , kinh tế thân hửu/cánh hẩu ,v.v... 100 tướng lãnh bị cách chức , nhiều hơn số tướng tử trận từ ngày lập quốc tới giờ , rất nhiều bí thư tỉnh/thành phố mất chức hay đi tù , có ông đã tự tử , v.v... VN đã làm như vậy chưa ?
II/ Dù tôi biết nhiều quyền tự do của người dân TQ bị hạn chế nhưng khi họ thấy :
- Đã được ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG khi xin việc * , khi thi cử * , trong các dịch vụ như bịnh viện ** , phúc lợi xã hội , v.v... .
- Mức sống ngày càng nâng cao , công chức các cấp ko còn hứa cuội , "đánh trống bỏ dùi" , lạm quyền , v.v...
- Nạn tham nhũng bị trị thẳng tay , ko có vùng cấm , dù là bí thư tỉnh hay ủy viên BCT , v.v...
- Mọi cán bộ hay đảng viên khi nhận chức vụ phải thề "trung thành và hết lòng phục vụ NHÂN DÂN" .
VN đã làm được như vậy chưa ?
Thì việc ủng hộ họ Tập là điều dỉ nhiên .
III/ TQ đã chiếm đất và biển đảo VN vì các CP trước đây của VN ĐÃ CHO họ như CH Phạm văn Đồng 1958 hay những ký kết mật ? trong HN Thành Đô . Hiện nay , lập luận của TQ thường dựa vào CH này cũng như bản đồ và SGK của nước VNDCCH ghi TS-HS là của TQ !
* Muốn làm công chức phải qua thi tuyển rất nghiêm minh , tỉ lệ đậu rất thấp , v.v...
** Cò bịnh viện gần như ko còn vì các bv bị giám sát chặc chẽ , giải quyết thỏa đáng mọi khiếu nại , tố cáo .

No comments:

Post a Comment