Tuesday, October 3, 2017

Nếu bạn dùng mạng wifi nơi CÔNG CỘNG * , hảy theo 10 mẹo vặt sau .
1/ Chọn mạng wifi quen biết .
2/ Phải nhớ rõ tên của mạng wifi quen thuộc , tránh những mạng wifi "nhái" , gần giống mạng wifi quen thuộc . 
3/ Tránh những hot spot mà máy bạn xếp là "unsecured" (ko an toàn) . Nên nhớ , kể cả phải nhập mật mã , một hot spot vẫn có thể ko an toàn .
4/ Nếu trang mạng được xếp là secured (an toàn) , nên chọn độ mã hóa (encryption) an toàn nhứt . Không nên chọn WEP , nên chọn WPA hay tốt nhứt là WPA2.
5/ Chỉ vào những trang mạng đứng đầu bởi chữ "https" hay có hình ổ khóa ở trên cùng (xem hình) hay cuối của trang mạng này .
6/ Trước khi dùng wifi công cộng , hảy cài các software như Force-TLS hay HTTPS - Everywhere , đây là add-on free trên trình duyệt Firefox . Software về VPN - có cái free , có cái ko - cũng thêm an toàn cho bạn .
7/ Nên thường thay đổi mật mã và tạo thêm khó khăn bằng cách thêm các dấu hiệu (symbol) như @ , # , $ , % , & , v.v... . Mỗi mật mã cho mỗi tài khoản phải khác nhau : mật mã cho Facebook phải khác với mật mã của địa chỉ email , v.v...
8/ Cập nhật hóa software chống virus và để ý đến cảnh báo trên màn hình .
9/ Tắt wifi nếu ko dùng .
10/ Dùng ĐTTM lướt mạng an toàn hơn laptop .
Dịch từ : Sid Kirchheimer , Scam-Proof Your Life .
* Như thương xá , cà phê Starbucks , McDonald , phi trường , bịnh viện , thư viện , v.v...


No comments:

Post a Comment