Wednesday, September 20, 2017

CÁCH XEM TỬ VI CHO MÌNH DỰA THEO NUMEROLOGY ( LÝ THUYẾT SỐ) .
- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì , hảy xem kiếp này tạo quả gì .
Muốn biết kiếp sau hưởng quả gì , hảy xem kiếp này tạo nhân gì .-- Kinh Phật .
- Để có kiến thức như ngày nay , tôi đã học hỏi và tu tập từ nhiều KIẾP TRƯỚC . Do vậy , dù sức khỏe yếu kém và gặp nhiều rắc rối , nhưng tôi vẫn được nhiều ng quí mến vì đã giúp họ rất nhiều về kiến thức . Chưa kể tôi giúp đở kẻ sa cơ thất thế về tài chánh dù khả năng rất giới hạn .
- Càng thấy đau khổ mà ng thân đang bị , tôi thấy , chính ta , chứ ko phải Thượng Đế , là người tạo phước hay tạo họa cho ta .
Numerology (Lý thuyết Số) là một khoa tử vi có từ trên 2.000 năm với ông tổ là nhà toán học cổ Hy Lạp Pythagore . Lý thuyết này dựa trên thuyết luân hồi nhân quả của đạo Phật
Tuy mang tiếng là Phật tử , dù ở Mỹ trên 23 năm nhưng tôi chỉ đi chùa chưa tới 10 lần , và dù ở kế 1 chùa lớn tại San Jose gần 5 năm nhưng chưa vào lạy Phật lần nào . Vì tôi biết , Phật tại Tâm , Tâm lành tức Phật tại . 
A/ Theo khoa tử vi cổ Hy Lạp này thì mỗi chữ trong bộ mẫu tự (alphabet) đều có một trị số riêng , ví dụ a = 1 , b = 2 , c = 3 , v.v... như dưới đây .
Bảng giá trị tương ứng của 24 chữ cái trong bộ chữ cái : 
a = 1 , b = 2 , c = 3 , d = 4 , e = 5 , f = 8 , g = 3 , h = 5 , i = 1 , j = 1 , k = 2 , l = 3 , m = 4 , n = 5 , o = 7 , p = 8 , q = 1 , r = 2 , s = 3 , t = 4 , u = 6 , v = 6 , w = 6 , x = 5 , y = 1 và z = 7 . 
Do tên họ người VN thường gồm ba phần : họ , chữ lót và tên (cũng có khi bốn phần) ; ta cộng từng phần này và nếu số này lớn hơn 9 ta phải thu nhỏ (a) . Sau đó cộng ba phần này với nhau , tổng sốsố tác động đến số mạng của chúng ta .
(a) Nếu phần này bằng 11 hay 22 thì giử nguyên ; ví dụ : ANH = 1 + 5 + 5 = 11 , giử nguyên , ko thể thu nhỏ .
I/ Lấy một ví dụ : tên Trần văn Tài gồm ba phần . Dựa vào bảng trên , tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng :
a/ T R Ầ N 
    4 2  1 5 = 12 (vì 4 + 2 + 1 + 5 = 12) , số này lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 1 + 2 = 3
b/ V Ă N .
    6  1 5 = 12 (vì 6 + 1 + 5 = 12) , vì số này lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 1 + 2 = 3
c/ T À I 
    4 1 1 = 6 (vì 4 + 1 + 1 = 6) .
Cộng ba số màu tím với nhau : 3 + 3 + 6 = 12 ; muốn biết ý nghĩa của số 12 thì đọc quyển "Linda Goodman's Star Signs" . 
II/ Một người có tên : Trần Thị Yến . Áp dụng những bước trên , ta có : 
                                T R Ầ N   T H Ị    Y Ế N 
Thế chữ bằng số :   4 2  1 5    4 5 1    1 5 5
Cộng từng phần :        12          10         11
Thu nhỏ :                   1 + 2      1 + 0       11
                                      3           1           11 
Số 11 ko thể rút gọn .
Cộng 4 phần ta có : 3 + 1 + 11 = 15 , khá tốt theo Numerology .
Tôi đã dịch  ý nghĩa của trên 40 số trong quyển sách đã dẫn . 

No comments:

Post a Comment