Wednesday, August 2, 2017

Đức Quốc Xã vẫn tôn trọng các truyền thống của nước Pháp thua trận .
Sau 1975 , phe CSBV chiến thắng có làm điều đó với người lính VNCH ko ? 
". . . Mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920. Đây là một người lính Pháp vô danh chết trong trận Verdun, thời Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cùng với ở Paris, bảy chiến sĩ vô danh khác cũng được chôn cất ở Flandres, Artois, Somme, Chemin des Dames, Champagne, Verdun và Lorraine. Trên ngôi mộ ở Khải Hoàn Môn khắc dòng chữ:
ICI
REPOSE
UN SOLDAT
FRANÇAIS
MORT
POUR LA PATRIE
1914. 1918
Có nghĩa: "Nơi đây yên nghỉ một người lính Pháp chết cho tổ quốc".
Kể từ đó cho tới nay, ngọn lửa thiêng dưới Khải Hoàn Môn chưa bao giờ tắt, kể cả trong giai đoạn 1940-1944, Paris bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Hàng ngày, nghi lễ tiếp lửa trên mộ Chiến Sĩ Vô Danh được tiến hành vào 18h30 với sự tham gia của đại diện các hiệp hội Cựu Chiến Binh Pháp, hội Chữ Thập Đỏ …
Ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt đó tượng trưng cho niềm hy vọng vào tương lai và niềm tin vào vận mệnh của nước Pháp. . . "

Mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920. Kể từ đó cho tới nay, ngọn lửa thiêng dưới Khải Hoàn Môn chưa bao giờ tắt, kể cả trong giai đoạn 1940-1944, Paris bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Hàng ngày, nghi lễ tiếp lửa trên mộ Chiến Sĩ Vô Danh được tiến hành vào 18h30 với sự tham gia của đại diện các hiệp hội Cựu Chiến Binh Pháp, hội Chữ Thập Đỏ …

No comments:

Post a Comment