Saturday, July 1, 2017

VÀI TIÊU CHUẨN CỦA LUẬT LA MÃ , CÓ CÁCH ĐÂY TRÊN DƯỚI 2.000 NĂM .
- Chính vì vậy, những người theo phái khắc kỷ . . . coi biểu hiện rỏ ràng nhất trong triết lý của một cá nhân không nằm ở LỜI NÓI mà thể hiện chính từ HÀNH VI của con người đó (theo wiki) . (Khắc là khó khăn , kỷ là mình , khắc kỷ là khó khăn với chính mình) .
- Các lãnh đạo CS thuộc loại người 'nói rất giỏi , rất nhiều nhưng làm rất ít hay ko làm gì cã '.-- Lời của cụ Lý quang Diệu .
a/ Mỗi người dân La Mã có quyền được đối xử (treatment) công bằng trước LP . (Điều này CHƯA áp dụng tại VN vì đảng viên phạm pháp được xử lý nội bộ , ko được xử tại tòa án như dân đen . Ngân hàng nhà nước , một pháp nhân , như mọi PN khác theo luật KD , lại được miễn kiểm tra HQ khi nhập vàng , v.v... - Tài) .
b/ Mỗi người được xem là vô tội cho tới khi được chứng tỏ là có tội (proven guilty) . (Do vậy khi chưa kết tội thì được gọi là nghi phạm/suspect. --Tài)
c/ Trách nhiệm của việc chứng minh này thuộc về người kết tội (accuser) chứ ko phải người bị kết tội (accused) .
d/ Người dân bị khởi tố (prosecute) do HÀNH ĐỘNG (deed) chứ ko phải do TƯ TƯỞNG và bất cứ luật nào chứng tỏ là ko hợp lý và thiên vị tạo nên phẫn uất (revolting unfair) đều phải loại bỏ (could be done away with) . (Điều này CHƯA áp dụng tại VN : các tù nhân lương tâm hay blogger bị tù vì quan điểm cũa mình , v.v.. .- Tài) .
Những nguyên tắc này của luật LM tiếp tục tạo nên nền tãng của nhiều hệ thống LP của các nước phương Tây và những nước chịu ảnh hưởng của Âu châu như Mỹ . Phần lớn các hệ thống LP trong các nền văn minh cận đại (modern) cũng theo hệ thống LM của cổ LM . Một vd là cơ quan lập pháp gồm những nghị sĩ do dân bầu lên ." .
. . .
(Dịch từ : http://definitionofphilosophy.blogspot.com/…/roman-influenc…
DEFINITIONOFPHILOSOPHY.BLOGSPOT.COM

No comments:

Post a Comment