Tuesday, June 6, 2017

Tại sao KPC đã đi khá xa , nếu ko nói là "đôi hia 7 dặm" , so với VN , trên con đường dân chủ ?
(Tôi dịch bài này nhằm giải thích nguyên nhân đã khiến KPC có được ngày hôm nay : có sự can thiệp của Mỹ và đồng minh , của LHQ và chấp nhận dân chủ đa đảng từ đầu thập niên 1990 -- Tài)
"Chiếm đóng của quân VN và Chuyển tiếp .
Vào tháng 11/79 , quân VN tấn công KPC để đáp trả những đột kích dọc biên giới của Khmer Đỏ . Một nhà nước lãnh đạo bởi đảng Nhân dân Cách mạng KPC (được thành lập bởi VN từ 1951) , gồm những thành viên Khmer Đỏ từng trốn khỏi KPC để ko bị thanh trừng bởi Pol Pot và Ta Mok . Chính quyền này hoàn toàn nằm trong tay quân VN chiếm đóng , dưới sự chỉ huy của ĐS Việt Nam * (Ngô Điền . -- Tài) tại Phnom Penh . Vũ khí từ VN và LX .
Chống đối lại nhà nước này là 1 CP lưu vong có tên gọi CP Liên hiệp của KPC Dân chủ tạo nên năm 1981 gồm ba phe : Khmer Đỏ , phái bảo hoàng của Sihanouk , và MT Giải phóng Nhân dân KPC , được LHQ công nhận . Đại diện của Khmer Đỏ tại LHQ Thiounn Prasit được giử lại , nhưng phải tham khảo với các phe ko CS của KPC . Việc VN từ chối rút quân khỏi KPC dẫn đến cấm vận kinh tế của Mỹ và đồng minh .
Hòa đàm tại Paris đã bắt đầu năm 1989 do CHND KPC chủ trì đã kết thúc vào tháng 10/1991 bằng Giải pháp Hòa bình Toàn diện Paris . LHQ được ủy thác thực thi ngừng bắn , giải quyết ng tị nạn và giải giáp với tên gọi là Thẩm quyền Lâm thời của LHQ tại KPC (có 22.000 quân và nhân viên LHQ tham gia-- Tài) .
Tái lập nền quân chủ .
Năm 1993 , Norodom Sihanouk đc phục hồi chức quốc vương KPC , nhưng quyền lực trong tay của CP thành lập sau các bầu cử do LHQ tổ chức . Năm 1997 , một đảo chính do đồng thủ tướng Hun Sen tổ chức chống lại các phe ko CS trong CP . Sau đó ổn định chính trị đc tái lập .
Trong những năm gần đây , các cố gắng tái thiết đã tiến triển và đã dẫn đến một ổn định chính trị trong chừng mực nào đó thông qua DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG dưới thể chế QUÂN CHỦ LẬP HIẾN" .
Dịch từ : https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia…
NHẬN XÉT : Câu cuối cùng của bài trên đã nói rỏ nguyên nhân khiến KPC đã đi khá xa , so với VN , trên con đường dân chủ .
* Thời đó , việc điều hành về CT và QS tại KPC thuộc về tướng Lê Đức Anh , ông này nhận lịnh của Lê Đức Thọ có biệt danh Sáu Búa tại Sài Gòn .
Ngày 6/6/2017 lúc 08:15 tối .

No comments:

Post a Comment