Sunday, March 26, 2017Tạm dịch phần Anh ngữ của hình trên : TRUNG QUỐC . Nam kinh . Tháng 4 1949 . Khi những lính đầu tiên của Quân đội Giải phóng của Nhân dân tiến vào Nam kinh (thủ phủ của tỉnh Giang Tô) dân ở đây hờ hững/vô cảm (impassive) nhìn họ với tò mò và thận trọng . Các quân đội trong quá khứ đã sống bằng cách cướp phá mọi nơi . Nhưng những ng lính này vừa đi vừa hát ba điều lịnh : "Không được lấy 1 cây kim sợi chỉ . Hảy coi dân như gia đình mình . Mượn cái gì đều phải trả lại" .

No comments:

Post a Comment