Friday, March 17, 2017

Kim chỉ nam của cuộc sống .
A/ Thời cổ Hy-Lạp .
- Hảy sống cho ngày hôm nay , hảy quên đi những phiền muộn hay khổ đau của quá khứ (live today , forget the cares of the past) .-- Epictetus . 
- Đâu đâu mọi người cũng đổ thừa cho tạo hóa và số phận , nhưng số phận của họ phần lớn là hậu quả của tánh tính và đam mê , của những sai lầm và yếu đuối của họ (everywhere man blames nature and fate , yet his fate is mostly the echo of his character and passions , his mistakes and weaknesses) . -- Democritus .
 - Chúng ta ko nên neo tàu một cái neo , ko nên cột cuộc đời vào một hy vọng duy nhứt (one must not tie a ship to a single anchor , not life to a single hope) .-- Epictetus .
- Khi chúng ta gặp khó khăn , trở nên lo âu hay rối loạn , hảy đừng đổ lỗi cho kẻ khác , mà nên đổ lỗi cho chúng ta , đó là : thái độ của chúng ta đối với những gì xảy ra (when we meet with difficulties , become anxious or troubled , let us not blame others , but rather ourselves , that is : our ideas about things) .-- Epictetus .
- Hạnh phúc ko nằm ở tài sản hay ở vàng , nhưng nằm ở tâm hồn (happiness resides not in possessions and not in gold , the feeling of happiness dwells in the soul) .-- Democritus .
B/ - Cuộc đời của chúng ta như đẩy hòn đá to lên núi , đẩy lên thì khó nhưng để hòn đá tuột xuống núi thì dễ . -- Vô danh .
- Từ vài thập niên , tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không sống tới ngày mai nên cố gắng làm mọi việc trong hôm nay như : giúp đở 1 ai đó , học 1 điều mới lạ , v.v...
- Không nơi nào cất dấu của cải tốt nhứt bằng cái đầu của bạn .
 - Sống lâu ko bằng sống có ý nghĩa .

No comments:

Post a Comment