Thursday, December 15, 2016

Một quyết tâm cho mỗi ngày của đầu năm mới .
Ngày này tôi sẽ cố gắng sống một cuộc sống đơn giản , thành thật và an bình (serene) bằng cách :
- Kịp thời đẩy lui mọi ý tưởng bất mãn (discontent) , lo âu , chán nãn , không trong sạch và tự tìm hiểu mình .
- Gầy dựng/trau dồi sự vui vẻ , đại lượng/rộng lượng (magnanimity) , bác ái , và thói quen của im lặng thánh thiện (holy silence) . 
- Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu/mua sắm , cẩn thận khi nói chuyện , chăm chỉ trong công việc được giao phó , trung thành với mọi niềm tin và một đức tin của một đứa bé đối với Thượng Đế .
Dịch từ : Calendar by Bishop John H. Vincent

No comments:

Post a Comment