Saturday, December 17, 2016

MẸ CỎNG CON ĐI LẢNH GẠO . DÂN THƯỜNG ĐẾN VỚI XE ĐẨY , NỒI NIÊU VÀ TÚI ĐỂ NHẬN KHẨU PHẦN GỒM CÁC LOẠI ĐẬU , THAY THẾ CHO GẠO RẤT HIẾM THỜI ĐÓ . LỰC LƯỢNG CHIẾM ĐÓNG CỦA MỸ NHẬN THẤY NGƯỜI DÂN NHẬT SẮP ĐI ĐẾN CHỖ CHẾT ĐÓI (REDUCED ALMOST TO STARVATION DIET) .

No comments:

Post a Comment