Friday, October 7, 2016

TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA NGẪU NHIÊN .
Abraham Lincoln và John Kennedy: hai tổng thống Mỹ – một số phận .

– Abraham Lincoln đã được bầu vào nghị viện năm 1846, John Kennedy – 1946.
Lincoln được bầu làm tổng thống Mỹ năm 1860, Kennedy – 1960.
– Cả hai tổng thống đều bị thương nặng vào hôm thứ sáu, đều bị bắn vào đầu từ phía trước, với sự có mặt của vợ mình.
– Cả hai người đều có con trai bị chết.
– Lincoln đã bị giết trong Nhà hát Ford, Kennedy bị sát hại khi đang ở trong chiếc xe “Lincoln” của hãng Ford.
A. Lihncon và J. Kennedy
– Hai người kế nhiệm của họ là hai phó tổng thống và đều mang họ Johnson: Endrew Johnson sinh năm 1808 và Lindon Johnson sinh năm 1908.
– Họ của người thư ký riêng của Lincoln là Kennedy, thư ký riêng của Kennedy mang họ Lincoln. Cả hai người này đã đều đã khẩn cầu thay đổi lịch trình vào ngày tổng thống của họ bị giết.
– Kẻ giết Lincoln là John Booth sinh năm 1839, kẻ giết Kennedy là Lee Harvey Oswald sinh năm 1939. Cả hai đã bi giết không xét xử.
– John Buth bắn Lincoln ở trong rạp hát và bị bắt tại nhà kho. Oswald bắn Kennedy từ nhà kho và bị bắt trong rạp hát.
– Không lâu trước khi chết, Lincoln đã ở tại thành phố Monroe (bang Mariland). Kennedy không lâu trước khi bị giết đã có một cuộc tình với Marylin Monroe.

No comments:

Post a Comment