Wednesday, October 19, 2016

Một gả cao bồi già vào một bar và gọi rượu . Trong khi gả ngồi nhấm nháp (sip) whiskey thì một phụ nữ trẻ đến ngồi kế . Cô ta quây sang gả cao bồi và hỏi , “anh có thực là một cao bồi không ? “ (are you a real cowboy) .
Gả trả lời , “đúng , suốt đời tôi ở trang trại (ranch) , chăn giử ngựa (herd horses) , sửa hàng rào (mend fences) , và dùng sắt nóng đánh dấu gia súc (brand cattle) , do vậy tôi nghĩ (I guess) rằng tôi là cao bồi . “
Cô gái nói , “tôi là người đồng tính nữ (lesbian) . Tôi suốt ngày chỉ nghĩ tới phụ nữ . Ngay khi thức dậy vào buổi sáng , tôi chỉ nghĩ về phụ nữ . Khi tôi tắm hay xem tv , mọi thứ đều làm cho tôi nghĩ đến phụ nữ .” (When I shower or watch tv , everything seems to make me think of women).
Một lát sau , một cặp vợ chồng ngồi kế gả cao bồi già này và hỏi , “ông có thực sự là cao bồi không ? “
Gả trả lời , “tôi đã luôn luôn nghĩ mình là cao bồi , nhưng tôi vừa nhận ra tôi là người đồng tính nữ ? “(I always thought I was , but I just found out I'm a lesbian) .
Nguồn : Plato and a platypus walk into a bar . . .
(Chuyện cười về cách lý luận suy diển /deductive logic) .

No comments:

Post a Comment