Tuesday, November 24, 2015

VN : Chẳng qua là định mệnh cay nghiệt !
Trong cuộc chiến Việt nam , từ 1954-1975 , bom đạn đổ lên đầu (các chiến binh CS) ở miền Nam và hậu phương của họ ở miền Bắc đều là của MỸ . Bởi 1 lẽ duy nhứt , quân lực VNCH không sản xuất được 1 viên đạn súng trường . Thế mà , chỉ một thời gian ngắn sau 1975 , đã có nhiều cố gắng (attempt) bình thường hóa giửa VN và Mỹ . Và cuối cùng VN đã hồ hời , phấn khởi kết bạn với ng Mỹ ; các CCCC đều du học tại Mỹ : con cháu của các ông Lê Duẫn , VNG , Lê đức Anh , Nguyễn tấn Dũng , Phạm bình Minh , v.v... và còn nhiều nữa . Họ cũng đầu tư vào Mỹ bằng cách mua nhà , siêu thị , v.v... Có thể thấy điều đó ở Nam Cali khi các nhà 4-5 phòng trên triệu đô đều mua bằng tiền mặt bởi ng VN . . . Tiền kiều hối ko chảy về VN nhưng vẫn nằm lại tại Mỹ để đầu tư vì các tư bản ĐỎ nhân thấy không nơi nào mà tài sản được tôn trọng vĩnh viễn như Mỹ . . . Trong khi đó ĐCSVN vẫn còn làm khổ ng VN ? Không phải là ĐỊNH MỆNH CAI NGHIỆT , thì là cái gì !

No comments:

Post a Comment