Tuesday, November 24, 2015

Ngay từ đầu thế kỷ 13 , nước Anh đã có Đại Hiến Chương (Magna Carta) . Do vậy , trên FB , tôi đã VÀI LẦN viết rằng nước này là một trong những cái NÔI (craddle) của nền dân chủ thế giới .
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
Phần lớn nước cựu thuộc địa của Anh đều có thể chế chính trị tốt đẹp hơn thuộc địa của các đế quốc khác (Pháp , Tây ban Nha , Bồ đào nha , v.v...) . Lấy ví dụ CND , Úc , Mỹ , Hongkong , Singapore , Ấn độ , các nước ở Phi châu , v.v... Họ đều liên kết trên nhiều lãnh vực trong Khối Thịnh Vượng Chung (British Commonwealth) . Hongkong và Singapore , hình như là trong TOP TEN về Minh bạch (Transparency) . Chứng tỏ sự ƯU VIỆT của chế độ chính trị - các nước này thừa hưởng từ đế quốc Anh . Theo BBC , chế độ lao tù ở Anh rất tốt , người tù vẫn cảm thấy thoái mái . Do vậy , hiện nay Anh vẫn là điểm đến (destination) cuối cùng của dân nhập lậu từ Phi , Á châu (trong đó có VN) . Người VN xin đi du lịch ở Đông âu rồi tìm cách sang Anh vì Âu châu hình như đã bải bỏ các cửa khẩu , để ng dân đi lại giửa các nước để tìm việc làm ; họ cùng dùng chung đồng tiền 'euro' . Người Pháp thì lại khác , nếu nghi ngờ người đi đường là dân nhập lậu , họ bắt đưa về bót và trục xuất về nước . Còn dân nhập lậu đã vào Anh thì coi như vào THIÊN ĐÀNG vì các hình phạt thì nhẹ , nhà tù lại ko khắc nghiệt ; theo 1 bài báo , số ng làm nghề nail ở Anh lên tới vài chục ngàn (sic) !

No comments:

Post a Comment