Tuesday, July 14, 2015

Con nuôi của Johnny Hallyday và Laeticia


Tâm trạng bất an . Trong khi bọn Tây cứ tỉnh bơ nhận con nuôi thì nhiều ng Việt ko dám làm vì sợ khi lớn lên chúng sẽ phản . Điều này chứng tỏ họ ko TIN TƯỠNG LẪN NHAU , hậu quả của nhiều thập niên chiến tranh và sống dưới chế độ CS . Hai con nuôi gốc Việt , Joy Jade , đang chăm chú nghe mẹ Laeticia (người mẫu Pháp , vợ của ca sĩ Johnny Hallyday) .

No comments:

Post a Comment