Thursday, April 16, 2015

QUÂN TC THAM CHIẾN TẠI HÀN QUỐC NĂM 1950 . LIFE NOV 20 1950
NGOÀI SÚNG CỦA LX , CỦA NHẬT - CƯỚP ĐƯỢC TRONG CHIẾN TRANH VỚI NHẬT , CÒN CÓ SÚNG CỦA PHE TƯỠNG GIỚI THẠCH VÀ CỦA MỸNHƯ SÚNG TRƯỜNG MỸ , LIÊN THANH , ĐẠI BÁC 75 LY DO NGỰA KÉO , ĐẠI BÁC 105 LY VÀ CỐI 81 LY . CÁC SÚNG MỸ NAY ĐƯỢC DÙNG ĐỂ ĐÁNH LÍNH MỸ TẠI HÀN QUỐC .

No comments:

Post a Comment