Wednesday, August 13, 2014

Hai ca sĩ hàng đầu của CND , đã chọn Las Vegas , bang Nevada Mỹ làm quê hương thứ hai / Two top Canadian singers Shania Twain and Celine Dionne did choose Las Vegas , Nevada , as their second home town .
H.1 và 2 : SHANIA TWAIN , 48 t , chụp chung với chú ngựa đồng diễn , Rizonte .
H.3 : CELINE DIONNE , 46 t .
Hai ca sỉ này diễn tại KS Caesars Palace với vé :
- Shania Twain : từ $ 55 - 250 .
- Celine Dionne : từ $ 77 - 816 .
No comments:

Post a Comment