Monday, August 25, 2014

Douglas MacArthur .

Không người Mỹ nào có nhiều ảnh hưởng đối với số mạng của nước Nhật thời nay , và hậu quả là sự trổi dậy (resurgence) của nền dân chủ này bằng người anh hùng 5-sao quá nhân đạo này (all-too-human five-star hero) .
1/ MacArthur tới Nhật . Sau khi chấp nhận sự đầu hàng chánh thức trên tuần dương hạm Missouri ngày 2/9/45 , ông ở lại Nhật để giám sát việc đổi mới sâu rộng . Đối với một số ng Nhật , họ đã coi ông gần như thần thánh (a near godlike air) . Trong kỳ ứng cử TT Mỹ của ông năm 1948 , một số ng dân Tokyo đã bày tỏ tình cảm với ông . "Cầu nguyện cho tướng MacArthur thành công trong bầu cử TT" .
2/ "Gửi cho tôi bánh mì hay đạn," MacArthur đã cảnh cáo QH , kể rõ sự bất ổn tiềm tàng trong những ng Nhật bị đói sau CT . Với sự giúp đở hậu hỉ của Mỹ , ông đã phát động CT ăn trưa khắp nước . Kể từ đó , HS tự phục vụ chúng . 


3/ Thoát khỏi phong kiến chỉ 1 đêm , hàng ngàn tá điền (tenant farmer) như Nagase làm chủ mảnh ruộng của mình sau khi MacArthur đẩy mạnh CT cải cách ruộng đất qua Quốc hội Nhật . Vào ngày 19/7/1945 , lần đầu tiên trong lịch sử , ông Otsuka 74 t nhận giấy quyền đắt từ chủ đất . Dịch từ NAT GEO MAR 1992 .

No comments:

Post a Comment