Saturday, February 1, 2014

AN LỘC , MÙA HÈ ĐỎ LỬA NĂM 1972 . DỊCH TỪ NGUỒN : BÁO LIFE , MAY 12 1972 .


MỘT PHI VỤ ĐẦY CĂNG THẲNG TỚI THỊ XẢ AN LỘC VÀ TRỞ VỀ
"NẾU KHÔNG LỰC KHÔNG CAN THIỆP , TÔI NGHĨ AN LỘC SẼ THÊ THẢM HƠN"
TRANH NHAU LÊN MÁY BAY ĐỂ RỜI KHỎI AN LỘC
NGUỒN : BÁO LIFE MAY 12 1972

No comments:

Post a Comment