Saturday, December 21, 2013

UNIKEY : CÁCH TẢI VÀ CÀI  
TRƯỚC NHỨT , GOOGLE CHỮ 'UNIKEY.ORG'   SẼ HIỆN RA , XEM HÌNH .

NHẤP VÀO ĐỊA CHỈ NÀY

NHẤP VÀO  unikey40RC2-1101-win32.zip

CHỌN SAVE FILE , NHẤP OK 

NHẤP VÀO UNIKEYNT

CHỌN EXTRACT ALL

CHỌN EXTRACT

CHỌN UNIKEYNT . SAU ĐÓ VÀO ALL PROGRAMS ĐỂ ĐƯA UNIKEY RA START MENU HAY TASKBAR . MỖI LẦN XÀI THÌ MỞ UNIKEY , CHỌN MẶC ĐỊNH VÀ ĐÓNG . NẾU VẪN KO BỎ DẤU ĐƯỢC THÌ NHẤP ctrl + shift . ĐANG GỎ TIẾNG VN , CHUYỄN QUA ANH THÌ CŨNG ctrl + shift , MUỐN VỀ TIẾNG VN CŨNG LÀM VẬY . XEM HÌNH .PS . MUỐN xài Unikey thì mở Unikey và bỏ dấu như sau :
dấu sắc      = r
dấu huyền = f
dấu nặng   = j
dấu hỏi      = r
dấu ngã     = x
a + a  = â
a + w = ă
e + e  = ê
o + w = ơ
d + d  = đ
Đang đánh tiếng Việt , muốn chuyển qua Anh thì nhấp Ctrl + Shift . Muốn trở lại tiếng Việt thì cũng Ctrl + Shift .

No comments:

Post a Comment