Tuesday, July 2, 2013

TỰ DO DUY NHỨT VÀ CUỐI CÙNGNhân bài viết ‘Kỳ l cô gái Vĩnh Phúc thích... c "vùng kín" vào cnh tường’ ở :

http://ttvn.vn/802013378041214p0c1002/ky-la-co-gai-vinh-phuc-thich-co-vung-kin-vao-canh-tuong.htm

Tôi nhớ một câu nói sau đây : bạn có thể mất tất cả mọi thứ tự do trên cỏi đời nhưng một thứ tự do mà ko ai có thể tước bỏ được , đó là được nói và viết về đề tài tình dục ; vì ngay cả bạn ở trong tù , cai tù cũng ko cấm bạn làm điều này .
Thành ra , khi báo chí đăng chuyện tình dục lên trang nhứt , điều đó chứng tỏ rằng , người viết bài đó đã mất hết tự do và y đã xử dụng cái quyền tự do mà ko ai có thể cấm đoán hay tước đoạt . Và người đọc cũng xử dụng cái quyền tự do cuối cùng và bất khả xâm phạm này .
Bng chng là HUỲNH NGC CHÊNH đã viết ba bài liên tiếp v 'chuyn sex thi trai tr cũa mình' . HNC còn cho biết , viết như vy 'cho nó lành' , ko s b nhp kho gì cả .

No comments:

Post a Comment