Saturday, June 22, 2024

 Đừng nhầm lẫn với Nguyễn Huy Đức.

Huy Đức (sinh 1962) là bút danh một nhà báo Việt Nam, có tên khai sinh là Trương Huy San. Ông đã nổi tiếng với blog bình luận chính trị - xã hội với cái tên Osin, hiện thời là trang Facebook Osin Huyduc.[1][2].

TRƯƠNG = 426753 = 27 = 9

HUY = 561 = 12 = 3

ĐỨC = 463 = 13 = 4

Cộng lai: 9 3 4 = 16 = thành lũy tan tành.

OSIN = 7315 = 16 = 7

HUY = 561 = 12 = 3

ĐỨC = 463 = 13 = 4

Cộng lại: 7 3 4 = 14 = 

No comments:

Post a Comment