Saturday, June 22, 2024

HÔM RỒI TÔI HỎI MỘT PHỤ NỮ TRÊN 60: CHỊ CÓ

THỂ KHẲNG ĐỊNH VỚI TÔI RẰNG CHỊ CÓ THỂ

SỐNG TỚI NGÀY MAI? TỪ LÂU TÔI LUÔN NGHĨ

RẰNG TÔI CHỈ BIẾT ĐƯỢC PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

MÀ THÔI, NGHĨA LÀ KO THỂ BIẾT ĐIỀU GÌ SẼ XẢY

XẢY RA VÀO PHÚT TỚI / GIỜ TỚI / NGÀY MAI, V.V...

No comments:

Post a Comment