Sunday, September 4, 2022

 Tánh tình con người thay đổi theo thời gian.

Một số bạn có lẽ đã nghĩ rằng tôi rất thương mèo khi đem food cho mèo hoang ăn (đã đưa lên FB nhiều lần). Bạn đâu biết rằng, lúc còn ở VN, trong một cơn nóng giận tôi đã đập chết một con mèo!
Khi qua Mỹ từ năm 1994, tôi vẫn ko yêu thương mèo. Nhưng chỉ khoảng hơn một năm, từ khi tôi quen hai cô con gái của một bà láng giềng quá cố-họ là người rất đổi yêu thương mèo, quan điểm của tôi với mèo đã thay đổi: tôi đã bắt đầu yêu thương chúng.
Trong kinh Phật có nói, những ai biết ăn năn xám hối, dễ dàng trở thành người tốt. Nên mới có câu: Bỏ gươm đao biến thành bồ tát.
Viết sau khi đăng một bài ngắn về cuộc đời của tướng Toàn -- một nhân vật đã tạo nhiều quan điểm TRÁI CHIỀU ngay trong những người đã từng phục vụ trong QLVNCH: nhiều kẻ binh vực ông cũng như nhiều kẻ mạt sát ông thậm tệ!
Nếu ko nhìn quá khứ của ông lúc còn làm TL của sđ 2 bộ binh, từ lúc ông về làm TL quân đoàn 2 vào đầu năm 1972, cuộc đời ông đã khởi sắc. Nhiều người đã viết, nếu ông ko bị thay thế bởi tướng Phú vào cuối năm 1974, tình hình vùng 2 đã ko xấu như vậy, dẫn đến sự sụp đổ của VNCH.

No comments:

Post a Comment