Monday, April 18, 2022

 Đặng Lê Nguyên Vũ – Wikipedia tiếng Việt


ĐẶNG = 4153 = 13 = 4

LÊ = 35 = 8

NGUYÊN = 7

VŨ = 66 = 12 = 3

Cộng lại: 4 8 7 3 = 22.

LÊ = 8

HOÀNG = 57153 = 21 = 3

DIỆP = 4158 = 18 = 9

THẢO = 4517 = 17 = 8

No comments:

Post a Comment