Tuesday, December 28, 2021

 NHỮNG NĂM CỘNG LẠI BẰNG 4 HAY 8 NHƯ NĂM 2020 (2 + 0 + 2 + 0 = 4) HAY 2015 (2 + 0 +1 + 5 = THƯỜNG CÓ BIẾN CỐ LỚN. (Qua kinh nghiệm của người viết, dựa vào lăng kính của Numerology hay Lý thuyết Số (LTS). 

A/ Theo khoa này, mọi số 4 và 8 hay bất cứ thực thể (entity) - nghĩa là ngày sinh, tên cộng lại bằng, năm xảy ra biến cố lớn, v.v... bằng 4 và 8 đều tượng trưng cho TRẢ NỢ DỒN. Xin lấy vài ví dụ cho dễ hiểu. 

1/Bạn buôn bán quanh năm, vay tiền của nhiều người để làm ăn. Trong tháng cuối hay tuần lể trước Tết, bạn chạy đôn chạy đáo, cố gắng trả tiền cho các chủ nợ, để năm tới thảnh thơi. 

2 /Một SV quanh năm chơi bời lêu lỏng, sắp tới ngày thi thì thức đêm thức hôm để HỌC DỒN để làm được bài thi. 

3/ Còn theo nhà Phật, ta có thể có nhiều món nợ từ nhiều kiếp khác nhau. Đến kiếp này ta quyết tâm trả hết tất cả các nợ này, để kiếp sau thảnh thơi. Vì vậy, có nhiều người, tuy kiếp này rất hiền đức, nhưng tai họa liên tục đến với họ, là do họ muốn trả nợ dồn, để kiếp sau được thảnh thơi. 

B/ Các năm có biến cố lớn lao: Năm 1939, bắt đầu đệ nhị TC = 22 vì 1 + 9 + 3 + 9 = 22 = 2 + 2 = 4. Năm 1975, năm đau thương của dân miền Nam vì được người CS "GIẢI PHÓNG", mở đầu cho cuộc di tản, hay là cuộc bỏ phiếu BẰNG CHÂN, VĨ ĐẠI NHỨT trong TK 20 cũng = 22 vì 1 + 9 + 7 + 5 = 22 = 2 + 2 = 4. 

Năm 1988, năm mà gần chục ngàn sư sải, SV, HS Miến Điện (Myanmar) đã chết cũng = 8 vì 1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8. 

TB. Tôi suýt quên: ĐCSVN sắp tổ chức ĐH đảng lần thứ 13 mà 13 = 1 + 3 = 4. Hãy chờ xem điều gì xảy ra?

No comments:

Post a Comment