Monday, December 27, 2021

 I/ Cách đây cả năm hay hơn nữa, dựa vào Numerology, tôi đã viết bài sau. Vì bà JINGLUCK là TT thứ 28 của Thái, bà đã chịu ảnh hưởng của số này. 

         Ý nghĩa của số 28

       Con cừu non/kẻ ngây thơ dễ tin (The Trusting Lamb)

28 là số của những mâu thuẩn khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở (frustrating). Nó tuợng trưng bởi một nguời hay (hay thực thể) có hứa hẹn tốt đẹp, ngay cả có thiên tài, có nhiều khả năng lớn lao (great possibilities), với khả năng đạt đuợc thành công gây ấn tuợng, và nguời 28 thuờng thực hiện thành công như vậy, để rồi lại thấy mọi sự BỊ LẤY MẤT (everything taken away) trừ phi y đã chuẩn bị cẩn thận (has carefully provided) cho tuơng lai. Số này cho thấy sự thất thoát do đặt sai chỗ niềm tin vào kẻ khác, sự chống đối MẠNH MẼ (powerful) từ những kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp, sự nguy hiểm về những tổn thất trầm trọng tại tòa án – và khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again). Nếu tên cộng lại bằng 28, bạn nên đổi tên để có đuợc một số hài hòa và may mắn hơn. Nếu 28 là ngày sanh và do đó không thể thay đổi, những bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng, cảnh giác (caution), và những kế hoạch chuẩn bị kỹ luỡng phải đuợc nghiên cứu và thực hành. Khi điều này đuợc thực hiện, khía cạnh tiêu cực của số 28 sẽ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially). Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy.

(Dịch từ trang 204 của quyển Linda Goodman's Star Signs. San Jose ngày 29/03/2010 lúc 7:58 tối).

II/ Ý kiến của tôi :

1/ Tôi thấy bà Yingluck Shinawatra đang chịu tác động mạnh của số 28 với dẫn chứng:

-  Số 28 tượng trưng bởi "con cừu non dễ tin, ngây thơ". Bà bị đối thủ gọi là " con rối", được điều khiển từ xa (remotely controlled) bởi ông anh. Rất đúng với tính cách của bà vì bà trước đây chỉ là một doanh nhân, chưa bao giờ làm chính trị.

-  Bà đang gặp "những mâu thuẫn khó giải quyết/gây bối rối và gây cản trở " : Thái lan đang bị trận lụt thế kỷ. 

- "Sự chống đối mạnh mẽ (powerful) từ những kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp" . Khi đắc cử, bà bị phe áo vàng, thân hoàng gia chống đối. Nhóm này đại diện cho người giàu và có học vấn cao ở Thái, kể cả một số tướng lãnh.

- Bà ta đã thiếu" chuẩn bị cho tương lai". Bà đắc cử nhờ ảnh hưởng của ông anh. Bà có "khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again)".

Nếu bà có được "những bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng, cảnh giác (caution), và những kế hoạch chuẩn bị kỹ luỡng phải đuợc nghiên cứu và thực hành; khi điều này đuợc thực hiện, khía cạnh tiêu cực của số 28 sẽ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially). Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy " .

2/ Ngoài ra, do tên bằng 17 = 1 + 7 = 8 , nên bà lại chịu tác động của số 8 . Vừa nắm chức TT , bà đã bị một trận lụt thế kỷ phủ đầu (tính tới nay tổn thất hơn 6 tỉ đô). Khi mới đắc cử, bà Yingluck luôn tươi cười trước đám đông, nhưng từ khi có trận lụt này , người ta ít thấy bà cười. 

No comments:

Post a Comment