Wednesday, December 22, 2021

Gigi Chao, con gái tỉ phú HK Cecil Chao.


Gigi Chao và cha là tỉ phú địa ốc Cecil Chao.

Phân tách tên họ của Gigi Chao theo LTS.

GIGI = 3131 = 8

CHAO = 3517 = 16 = 7

Cộng lại: 8 7 = 15 = rất may mắn.

Năm 2012, tỉ phú Chao tuyên bố sẽ tặng 65 triệu đô cho bất cứ ng đàn ông nào cưới được con gái đồng tính của ông (Gigi Chao). Năm 2014, ông tăng tiền thưởng thành 180 triệu.   

Ảnh 2: Gigi cùng người tình đồng giới.

                            


Được biết tỉ phú Cecil Chao có ngày sanh là 27, một số rất may mắn.

Cecil Chao - Wikipedia

No comments:

Post a Comment